Løgsted kirkegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120705-35

Fredningsnr.
130816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal Helligkilde Kilden består af en kampestenssat, rund brønd, ca. 2 m i diame- ter og ca. 2 m dyb. Fra nord fører en ca. 75 cm. bred trappe med 8 trin ned til vandspejlet. Kilden, der ligger på kirkegården vest for kirketårnet, lige ved det vestre kirkegårdsdige, er om- givet af en muret sokkel, 5 x 3,5 m med et smedejernsgitter. Fredningen omfatter kun selve kampestensbrønden. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved henkastning af jord, sten og affald eller ændring af kilden og dens tilløb må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (1)
2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helligkilde på Ravnstrup Kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)