Solhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-39

Fredningsnr.
120434

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, én af "Svalhøje". 4 x 25 m. Østlig højfod gennemskåret af stort jorddige med grøft.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Solhøie, liggende paa en Banke, 12 Stykker [tegning]. 3-4. velbevarede; Tværm. 50 Fod, Høide 9 Fod. 5. lille Hedehøi. 6. et Lag afgravet af Høien; Stenkister og Bronzesager fundne. 7. hulet i Midten mod Sydøst. 8. Udhulet midt i Vestenden afgravet, Tværmaal 70 Fod, Høide 11-12 Fod. 9-14. overpløiede, Høiden endnu mellem 4-7 Fod. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4,0 x 25 M. I Top ud mod Sø. en bred Sænkning 4-5 M. br., maaske opr. til Bund. Vestre og østre Fod afgravede, sidstnævnte ved et Dige. - Som 1. Nr. 1-10 [sb. 38-49] alle i Statsplantage; E: Solhøje. G-S: Svalhøje; paa stedet Herskabshøje. I en af dem (E6) anføres, at Stenkister og Bronzesager skal være fundne. Nye Oplysninger foreligger ikke. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4x25 m. I Top ud mod SØ 4-5 m bred Sænkning, maaske opr. til Bund. Vestre og østre Fod afgravet mod Ø ved Dige. Beplantet i Nystrup Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. UKEFN SR Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Arealet omkring Svalhøje er fældet og holdes ryddet. Markant dige og grøft på højens østside.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Markant dige til øst, skovsti til syd og vest.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn foranlediget af presseomtale af skader på gravhøj i form af kørespor.

Litteraturhenvisninger  (0)