Mårupgård

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100609-26

Fredningsnr.
05126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Mindesten. Mindestenens øverste del er formet som en pyramide, 1 m høj og med en grundflade på 58 x 58 cm. Pyramiden er anbragt på en sokkel, 69 x 69 cm i grundflade, 23 cm høj, hvoraf de øverste 3 cm udgør en skrå affasning. Pyramide og sokkel er anbragt på et fundament, 95 x 95 cm i grundflade og 30 cm højt, bestående af håndstore natursten lagt i cement. Hvor langt soklen går ned i fundamentet vides ikke. Mindestenenes samlede højde er 153 cm. I siden af pyramiden, som vender mod N, er indhugget: Kong Christians d. IX's kronede monogram og herunder: 16 AUG 1871 ------ På soklen er indhugget: i siden mod N: LANDETS KONGE CHRISTIAN DEN IX i siden mod V: HILSTE HER KYSTENS BEFOLKNING i siden mod S: UNDER SIT BESØG I LØNSTRUP 1871 i siden mod Ø: to s-slyngede ornamenter.
Undersøgelsehistorie

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Midesten ved Mårup Kirke. Som beskrevet i FM-register.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindesten ved Mårup Kirke.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
På grund af kystskræntens nærhed af "Kongestenen" på ca 3 meter er monumentet flyttet ca 75 meter mod nordøst på samme matrikel.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Mindestenen set fra N
Oversigt set fra V
Monumentets nye placering