Vejlen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090507-99

Fredningsnr.
411769

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Stormflodssten. Kløvet kampesten, ca. 43 x 43 cm ved grunden og 95 cm høj. På siden, som vender mod S, er indhugget følgende: .Øverst:..En linie. .Herunder:.Mindestreg ...om Stormfl. ...13. Novbr ...1872 P S
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)