Solhøie
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-41

Fredningsnr.
120435

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, én af "Svalhøje".1,5 x 20 m. Højfod og -side i vest er gennemskåret af stort jorddige med grøft.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Solhøie, liggende paa en Banke, 12 Stykker [tegning]. 3-4. velbevarede; Tværm. 50 Fod, Høide 9 Fod. 5. lille Hedehøi. 6. et Lag afgravet af Høien; Stenkister og Bronzesager fundne. 7. hulet i Midten mod Sydøst. 8. Udhulet midt i Vestenden afgravet, Tværmaal 70 Fod, Høide 11-12 Fod. 9-14. overpløiede, Høiden endnu mellem 4-7 Fod. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tidligere overpløjet Høj, ca. 1 M. h. - Som 1. Nr. 1-10 [sb. 38-49] alle i Statsplantage; E: Solhøje. G-S: Svalhøje; paa stedet Herskabshøje. I en af dem (E6) anføres, at Stenkister og Bronzesager skal være fundne. Nye Oplysninger foreligger ikke. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50x20 m. Mod V afgravet ved Dige. Tidligere overpløjet. Beplantet i Nystrup Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som beskr. UKEFN SR Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Arealet omkring Svalhøje er fældet og holdes ryddet. Markant dige og grøft på vestsiden af højen.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Markant grøft og dige vest for højen.

Litteraturhenvisninger  (0)