Solhøie

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-44

Fredningsnr.
120438

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, en af Svalhøje". 1,3 x 16 m.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Solhøie, liggende paa en Banke, 12 Stykker [tegning]. 3-4. velbevarede; Tværm. 50 Fod, Høide 9 Fod. 5. lille Hedehøi. 6. et Lag afgravet af Høien; Stenkister og Bronzesager fundne. 7. hulet i Midten mod Sydøst. 8. Udhulet midt i Vestenden afgravet, Tværmaal 70 Fod, Høide 11-12 Fod. 9-14. overpløiede, Høiden endnu mellem 4-7 Fod. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tidligere overpløjet Høj, 2/3 M. h. - Som 1. Nr. 1-10 [sb. 38-49] alle i Statsplantage; E: Solhøje. G-S: Svalhøje; paa stedet Herskabshøje. I en af dem (E6) anføres, at Stenkister og Bronzesager skal være fundne. Nye Oplysninger foreligger ikke. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,40x16 m. Tidligere overpløjet. Beplantet i Nystrup Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som besk. UKEFN SR Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Arealet omkring Svalhøje er fældet og holdes ryddet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd