Rævehøjene
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080507-75

Fredningsnr.
341519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Glavendrup-monumentet med skibssætning og runesten er et af vikingetidens mest storslåede gravmonumenter. Den ca. 45 m lange skibssætning udgår i øst fra en bronzealdergravhøj. Forhøjningen mod vest, som runestenen står på, er formentlig kun fra 1800-tallet. I området ligger der flere andre gravhøje fra bronzealderen, bl.a. Rævehøj. Nogle af disse blev udgravet af Odense Bys Museer i 1950’erne. Ved udgravningerne fandt man enkelte gravgenstande, som de døde havde fået med sig på den sidste rejse. Området er i dag udlagt som mindelund for bl.a. Ansgar, kvindernes valgret, Genforeningen og Danmarks befrielse.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa samme Lod [matrnr.4] staar Runestenen i "Skibets" nordvestlige Del. De to Høje i samme sydøstlige Del [sbnr. 13 og 75] kaldes tilsammen "Rævehøjene"; den til til Museet 1810 indleverede Bronzedolk (Mus.Nr. 540) fra den Høj ved Glavendrup, "hvorpaa den bekendte Runesten har staaet", maa antagelig være fra den nordvestligste af disse [sbnr. 13], og "Flinthøj" ved Glavendrup i Skamby Sogn, "hvor den meget omskrevne Glavendrup Runesten fandtes", og hvor der fandtes Brudstykker af en Jærn-Skjoldbukkel (Vedel-Simonsens Katalog 1855-56 No.69, Mus. 18068) den sydøstligste, da det efter Traditionen er hin, paa hvilken Runestenen stod, og i sidstnævnte Bestemmelse "hvor" vel kan opfattes = hvorved eller i Nærheden af hvilken. Jf. V.S. Skrivelse paa Tillæg i ant.-top. Arkiv af 1807.

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Boesens omtale af runestenens oprindelige placering på sbnr. 75 er ikke sandsynlig.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2008 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den østligste høj i Glavendrup parken. 0,5 x 16 m hvorpå er placeret en mindesten over grundloven af 5. juni 1849 samt en flagstang.

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0016
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af restaurering og skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2014 Museal restaurering
Journal nr.: KNV00207
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)