Lundsmark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-290

Fredningsnr.
5033121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. 32 m lang, 2 m høj og 6 m bred, orienteret VSV-ØNØ. Omtrent i midten, en 4 m bred gennemgravning, hvor vandet nu passerer. De sten der ses her, er antagelig rester af en stenkiste. Langs opstrømssiden (SSØ-siden) forløber det senere anlagte stendige/fredskovsdige, som tillige er sogneskel. I VSV-enden er de sidste ca. 4 m af dæmningen før landfæstet bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)