Korsvang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190308-159

Fredningsnr.
340713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
VILDTBANEPÆL En ca. 2 meter høj granitsten, der ved jordoverfladen måler ca. 60 x 35 cm. På forsiden (nordsiden) står under en indhugget krone følgende: F 5 // WILD // BANE // 1760 // N 2 // På den østlige side er følgende indhugget: TIL // VARDE // På sydsiden: TIL // RIBE // Stenen står syd for indkørslen til gårdspladsen i et bed omkranset af mindre sten. Denne sten må ikke fjernes, flyttes eller på nogen anden måde beskadiges ved behugning, bemaling eller rensning med ætsende materialer.
Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanesten i tilstand som tidligere beskrevet. Ingen ændringer. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F-ny
Det Kulturhistoriske Centralregister
VILDTBANEPÆL. En ca. 2 meter høj granitsten, der ved jordoverfladen måler ca. 60 x 35 cm. På forsiden (nordsiden) står under en indhugget krone følgende: F 5 // WILD // BANE // 1760 // N 2 // På den østlige side er følgende indhugget: TIL // VARDE // På sydsiden: TIL // RIBE // Stenen står syd for indkørslen til gårdspladsen i et bed omkranset af mindre sten. Denne sten må ikke fjernes, flyttes eller på nogen anden måde beskadiges ved behugning, bemaling eller rensning med ætsende materialer. *** Nyberejsningstekst *** Vildtbanesten i tilstand som tidligere beskrevet. Ingen ændringer. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)