Sorte Odde Batteri
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-189

Fredningsnr.
513530

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Vedr. Sort Odde Batteri. Se under Østerlars sogn, Øster h. Sorte Odde batteri. Batteriet har front mod nord-nordøst. Det ligger på "Sorte Odde" mellem de 2 havne i Gudhjem, ca. 100 m fra kysten. Batteriet består af et 1,3 - 1,5 m højt brystværn (indven- digt mål) sat op af kampesten med overliggende jorddække 0,6 - 1,0 m.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Batteri, 1,5 x 33 x 6 m. Udvendigt mål. Batteriet har front mod NNØ med sidearme i V og Ø. Batteriet omgives både af en ydre og indre granitstens stensætning omkring en jordvold. Stensætningen er optil 0,8 m høj. Sideflankerne er 16-18 m lange udvendigt mål. Volden er smallest i S ved sideflankerne men stiger i bredden op mod NNØ volden, der er 6 m bred. Batteriet bærer tydeligt præg af at være restaureret, bl.a. er adskillige sten i stensætningen blevet udskiftet. Meste af batteriet er græsklædt. Ved N, NV og S del er der lidt bevoksning af tjørn, vedbend, hyben og brombær. Ved Ø hjørnet er lidt slidskade i volden i forlængeæse af spadsersti ved NV hjørnet og henover N-ligste parti af af batteriet. Indgår i pleje kommunen.. Dec.1985: Talte med Søren Koch i Gudhjem vedr. fortidsminder i Gudhjem området. Han forespurgte om, at der ikke kunne opsættes et oplysningsskilt ved Sorte Odde batteri, samt opstilles de kanoner, der indtil 2. verdenskrig stod ved batteriet. Ønskede også bedre skiltning til bautastenene N for Gudhjem. Lovede at videreføre ønsket om, at der plejemæssigt blev gjort noget særligt ved Gudhjemområdet, p.g.a. af den store besøgsintensitet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)