Raghammer Odde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-194

Fredningsnr.
543522

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af en ca. 50 m lang vold, der er ca. 5 - 6 m bred og mellem 1,5 og 2 m høj. Skansen er delvis overføget med sand, men iøvrigt bevokset med græs og marehalm. Skansen ligger ca. 25 m nordøst for ovennævnte batteri. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse på Raghammer Odde. Der ses en aflang, tilgroet banke med meget ujævne langsider og overflade. 2 x 50 x 6 m. Banken ("volden") adskiller sig ikke synligt fra de omgivende klitter. På denne formodede skansevold ses talrige ældre til helt friske sprænghuller efter mortérgranater, i reglen med den sprængte granat liggende i eller ved. Iøvrigt ligger temmeligt meget på volden, i form af sprængstykker, samt dele af indmaden fra en VW (isolering m.m.) Som det fremgår, er anlægget imidlertid meget diffust og absolut ikke seværdigt - måske heller ikke fredningsværdigt ? Sprængning på skansen påtalt over for Almegårds Kasernes kommandant, der lovede at indskærpe fredninger over for officererne. Fredningsgrænsen er trykt på militærets egne kort over området. 2-4-1986: Genbesigtiget. Nye sprænghuller fremkommet siden sidste år, flere vil komme til. Fredningen kan ikke forventes respekteret i så henseende i dette udprægede granatnedslagsområde på skydeterrænet. Da skansen er umulig at erkende sikkert på stedet, bør det stærkt overvejes at aflyse fredningen, jfr. ogsåå 5334-72. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Det er vanskeligt med sikkerhed at af afgrænse skansen, idet terrænet er præget af klitter og flyvesand.

Litteraturhenvisninger  (0)