Salomons kapels nordre batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-246

Fredningsnr.
503342

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 369f m.fl. Skanseliste nr. 44. 5 KYSTSKANSER OG BATTERIER IV: "Salomons kapels nordre batteri" består af en græsbevokset jordvold med tilbagebøjede flanker, ca. 23 m lang, og o,5 m høj. 2 kanonbænke. Front mod nord-vest. Brolagt.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)