Salomons kapels nordre batteri

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-246

Fredningsnr.
503342

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: 369f m.fl. Skanseliste nr. 44. 5 KYSTSKANSER OG BATTERIER IV: "Salomons kapels nordre batteri" består af en græsbevokset jordvold med tilbagebøjede flanker, ca. 23 m lang, og o,5 m høj. 2 kanonbænke. Front mod nord-vest. Brolagt.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt set fra S
Oversigt set fra V
Oversigt set fra NNV
Foto, oversigt