Sandvig Batteri
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-248

Fredningsnr.
503344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanseliste nr. 49. SANDVIG BATTERI. Batteriet har front mod nordøst. Det ligger tæt vest for Sand- vig havn og nord for Sandvig gamle tinghus, 70-100 m fra ky- sten. Der har oprindeligt været to batterier, "Sandvig østre batteri" og "Sandvig vestre batteri", som i 1808 blev forenet til et batteri: "Sandvig batteri". Batteriet består af et brystværn i indadgående vinkel med 2 påhængende flanker. Højde, indvendigt mål, ca. 1 m, det er bygget op af sten, grus og jord og er stensat på indvendig side. Fra brystværnet udgår 3 delvis stensatte forhøjninger - kanonbænke eller traverser - samt 1 mindre travers.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Batteri. 1,5 x 50 x 7 m. Skansen virker betydeligt højere set fra N og NØ. Over 50 m langt i fugleflugtslinje. Front mod NØ. Velbevaret og velplejet batteri. V-del afgrænses NV-SØ mod strandpromenaden af stenrække af store strandsten. Batteriet er sammensat af 2 V former. Indre stensætning er bevaret i 0,75 m's højde. Midterparti ligger kun 4m N for gammelt tinghus ???? Ø del ligger kun 2 m N for hus. Skansen er helt græsklædt. Indgår i amtets pleje. Informationstavle er opstillet. Sted nr. 22 i folderen "Fortidsminder på Bornholm". ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret batteri. Bevoksning: 1985: Mos og Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)