Allinge-Sandvig
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-249

Fredningsnr.
503345

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skansen består af en ca. 30 - 35 m lang buet jordvold, der er ca. 4 - 5 m bred (voldkronen er ca 1 m bred). Forsiden går i et med den foranliggende skrænt. Volden er udjævnet på ca. 4 - 5 m. Skansen, der er græs- og kratbevokset, ligger vest for skovstien. Fredningsgrænsen går på indersiden langs voldens fod, og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning. pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)