Wrangels skanse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-253

Fredningsnr.
503358

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Wrangels skanse". Forsvarsværket har en markant krone, der i N-S måler ca 90 m og i Ø-V ca 100 m. Kronens afgrænsning tager langs nord- og østsiden form af en egentlig vold op til ca 1 1/2 m over kronens niveau. Mod N og Ø er skansen omgivet af tørre grave. Mod N findes tillige en lav forvold. Fredningen omfatter kun ovennævnte jordværker og ikke de på skansen beliggende bygninger. Grænsen for fredningen følger i V, S og Ø de eksisterende matrikel- skel.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)