Ringedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-202

Fredningsnr.
503378

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledam, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg. Jordvold stensat i begge sider. Længde ca 20 m, bredde ca 3 m, højde ca 1,5 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mølledæmning i skov. 1,50-1,75 x 20 (VSV-ØNØ) x 3,5 m. Stensat i begge langsider. Vandgennemløb synligt på N-siden. Åbning, 0,6 m høj, 0,4 m bred. Lagt af store tilhuggede granitplader. I S-siden er stenpladerne forenet og hele hullet tillukket med cement og marksten. Stenssætning velbevaret midt på i N-siden, men sammenfaldet ved V og Ø-siderne. Gennembrud i Ø, 1,25-3 m bredt, 0,6-1 m dybt. Dæmningen er noget sammensunken midtpå. Stensætningen på S-siden er i V noget sammenfalden. Jorddynge i V langs S-siden. Lidt gammelt affald, tallerkener og jernkøkkensager spredt omkring dæmningen. Bevokset med gamle kirsebær, bøg, hyld og ask. Stor ny opvækst af ask, hyld og bøg, Mange stikkelsbærbuske. Tæt underbevoksning af vedbend. Begyndende brombærkrat på Ø-del. Skansen ligger 4 m N for 5033-79. Ejer er ikke forespurgt om evt. pleje. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2009 Museal rekognoscering
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mølledæmning bestånde af sten, ca. 20x2 m, højde ca. 1 m, helt dækket af brombærkrat og i øvrigt helt tilgroet. Fortidsmindet bør plejes. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet (bør afmærkes).

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)