Ringedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-205

Fredningsnr.
503381

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledam, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølledæmning. Jordvold stensat i opstrøms side. Længde ca 35 m, bredde ca 3 m og højde ca 1,5 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mølledæmning i skov, 2 x 35 (NØ-SV) x 4 m. Endnu i brug. Mølledam på S-siden. Pålagt ½ men ovenpå 6 .. dæmning. I forbindelse med restaurering pålagt granit skærver ??. Oprindelig stensætning kun svagt synlig på N-del. Gammelt gennemløb ikke synligt. Nyt gennemløb ved skansen Ø-side. 2,5 m bredt, 6 m langt(SSØ-NNV) 1,25 m dybt. Stenlagte sider af granitsten. Reguleret fald ved trapper og sten i bunden af vandløbet. Nye afløb er gravet ind i oprindelig åbrink. Ved SV-siden henligger en endnu ikke fjernet jorddynge fra restaureringen. N for SV-eenden er der en stærk okkerudskillelse ud i bækken. N for den stensænkning har der samlet sig en jorddynge. Spadsersti fører over dæmningen .......... Bevoksning langs S-siden, gammel elm, el, bøg og kirsebærtræer på N-siden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)