Ringedal

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-205

Fredningsnr.
503381

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledam, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vandmølledæmning. Jordvold stensat i opstrøms side. Længde ca 35 m, bredde ca 3 m og højde ca 1,5 m. I skov.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mølledæmning i skov, 2 x 35 (NØ-SV) x 4 m. Endnu i brug. Mølledam på S-siden. Pålagt ½ men ovenpå 6 .. dæmning. I forbindelse med restaurering pålagt granit skærver ??. Oprindelig stensætning kun svagt synlig på N-del. Gammelt gennemløb ikke synligt. Nyt gennemløb ved skansen Ø-side. 2,5 m bredt, 6 m langt(SSØ-NNV) 1,25 m dybt. Stenlagte sider af granitsten. Reguleret fald ved trapper og sten i bunden af vandløbet. Nye afløb er gravet ind i oprindelig åbrink. Ved SV-siden henligger en endnu ikke fjernet jorddynge fra restaureringen. N for SV-eenden er der en stærk okkerudskillelse ud i bækken. N for den stensænkning har der samlet sig en jorddynge. Spadsersti fører over dæmningen .......... Bevoksning langs S-siden, gammel elm, el, bøg og kirsebærtræer på N-siden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt set fra SV
Oversigt set fra SV
Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra NNØ