Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-256

Fredningsnr.
503383

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Helleristning, bestående af mindst 12 skåltegn. 8 af disse ligger tæt samlet i en 35 cm lang, dobbelt række, 5 i den ene og 3 i den anden, således at de 3 x 2 hænger parvist sammen. 20 cm Ø for disse danner 3 andre skåltegn en tre- kant. De fleste skålgruber er ca. 0,5 cm dybe og er ca. 4 cm i diameter. Skåltegnene ses i en flad klippe, af hvilken ca. 2,5 x 4,5 m er synlig. I ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristning i ager. Mindst 12 skåltegn på flad klippe. 4,5 m NØ-SV x 2,5 m synligt. De 8 af skåltegnene ligger tæt samlet på en ca. 35 cm lang, dobbelt række af skåltegn. 5 i den ene, 3 i den anden. Således at de 3 x 2 hænger parvisr sammen. 20 cm Ø for sydligste af disse, yderligere 3 skåltegn i en trekant. Fleste skålgruber kun 4 cm i diam. og ½ cm dybe. Stenen ligger i dyrket mark, da stenen stikker noget op, bliver den i forvejen undgået ved markarbejde. Ejer: Kuurt Skøtt Mortensen Lindesgård Lindesgårdsvej 4, Olsker 3770 Allinge Tlf: 03-980322 Ejeren er orienteret om helleristningens tilstedeværelse.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)