Olsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-258

Fredningsnr.
503389

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Helleristning bestående af 3 tætliggende skåltegn. Tegnene ligger vestligt på toppen af en stor flad klippe. Klippen ligger tæt N for amtsvejen og umiddelbart V for en gammel opkørselsvej til Blåholthus.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristning i ager. 3 tæt liggende skåltegn. V-ligt på toppen af stor, flad klippe. Klippen ligger tæt N for amtsvejen og umiddelbart V for gammel opkørselsvej til Blåholthuse. 5 m SV for klippen enkelte ny plantede træer, gran, lærk, birk. S og SØ for klippen ½ snes store, løst liggende klippestykker ved og ovenpå flad klippen, de burde fjernes. Skåltegnene foreslås præcist opmålt og opmalet Matr.nr.82 ff Ejer: Henrik Königsfeldt. Borrelyngvej 36 3770 Allinge Tlf: 03-980925 Ejer er orienteret Bør indgå i amtets plejeplan for området.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)