Ringegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-207

Fredningsnr.
503394

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Helleristning bestående af 7 synlige skåltegn med 4-9 cm i diameter. Beliggende på stor meterhøj klippe, hvis sydvestlige del er afsprængt. Der ses også nyere indboringer og indhug på klippen, som ligger i have.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
SB.nr. 146 ikke indtastet i indtastningsbilledet, da det ikke står på det blå kort. Helleristning. 10 skåltegn på stor rund klippe. 4,5 m NØ x 4 m, 0,9 m høj. SV-del af klippen er afsprængt. Fleste skåltegn på NV-skråning. 2 skåltegn på SØ-skråning. Skåltegnene fra 4-9 cm i diam., ialt 2 ca. 9 cm i diam. Adskillige nyere indboringer og indhug. Øverst på klippen. Kun få ægte skåltegn øverst på klippen, hvilket kan skyldes, at de moderne boringer har taget udgangspunkt i en skålgrube. Klippen ligger inde på matr.nr. 103 .... gårdsplads. Ved NØ-siden henligger en optaget granitindgangssøjlesten. Fri for bevoksning. Matr.nr. 103 al Ejer: Kurt S.N. Carlsson Toresvej 2 Rimsø, 8500 Grenå Ejer er ikke orienteret Jvf. F3796/73

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)