Enghavegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-261

Fredningsnr.
503417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5034-17, 18. Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang jordvold, der er ca. 3 - 4 m bred, og mellem 0,75 og 1 m høj. Skansen er græsklædt. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke m ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 0,8 x 17 x 3 m. Orienteret NNV-SSØ. Ved S-fod spor af nyere forstyrrelser pga. gravemaskiners kørsel i området. Selve skansen ikke berørt. Skansen noget ujævn i form, antagelig afskåret i begge ender. På toppen af N-del sænkning, hvori sand. Skansen virker rekonstrueret. Skansen ligger midt i sandstrandsområde, bl.a sanddynge tæt S for skansens N-del. Ved skansens SØ-del er tæt N herfor opstillet en bænk, der hviler på 7 lodret stående cementrør. Skansen er græsklædt. Ejer ikke forespurgt om pleje. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)