Thinghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-62

Fredningsnr.
120449

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Thinghøj", 2 x 18 m. 1/4 afgravet mod NØ. Siden her med 1,25 m høj, stejl brink. Fod og side mod nord afgravet. En flad kløft over højen i Ø-V. Mindre gravning ved vest- lig fod. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thinghøi, endnu 10 Fod høi; Toppen udhulet; Nordøstsiden afgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thinghøj", 2,0 x 18 M.; noget afgravet i Nø. og Ø. Fod afpløjet i Vest. Ujævn Overflade med Smaagravninger, en større, aflang nord for Toppen 3/4 M. d. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thinghøj", 2x18 m. 1/4 afgravet mod NØ. Siden her med 1,25 m høj stejl Brink. Fod og Side mod N afgravet. En flad Kløft over Højen i Ø-V. Mindre Gravning ved vestl. Fod. Lyngklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 14,0 x 14,0 m. Som tidligere beskrivelse, men bevoksning mangler på den største del af topfladen. Højfoden er mod Ø afskåret af en markvej, resten af højfoden er firkantet ompløjet, foden står som en 30 cm. høj kant. Sidernes overflade er ujævn. Nuværende diam.: 14 m. N/S, 12,5 m. Ø/V. Nabo oplyser, at et par drenge har haft tændt ild i højen - muligvis årsag til de bare pletter. Film: /28: Fra NV, /29: Fra S. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)