Enghavegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-262

Fredningsnr.
503418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5034-17, 18. Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang jordvold, der er ca. 1,50 - 1,80 m høj og ca. 4 m bred. Fredningsgrænsen går langs skansens fod. Skansen er bevokset med træer og bu- ske. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjernes eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikva- ren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1,5 x 20 x 8 m. Orienteret NV-SØ. Indre stengærde synligt i SØ. Skansens oprindelige bredde vanskelig at bestemme. Skansen er målt så bred pga. aflejrede sandflugtssand på skansens N-del. Vej afskærer V skansen. Skansen er muligvis også afskåret i Ø. Kæmpe grantræ står umiddelbart S for skansen. Ung ask midt på skansens Ø-del. Enkel ung eg, birk og fyr på V-del. Skansen græsklædt, begyndende opvækst af brombær. Ejer ikke forespurgt om pleje. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)