Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-154

Fredningsnr.
503419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang buet jordvold, der er ca. 2 m høj og ca. 5-6 m bred. Skansen er græsklædt og kratbevok- set. Fredningsgransen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1,5-1,75 x 25 x 5-6 m Orienteret N-S. Krummer mod ØNØ. Skansen virker højere set fra stranden. N-del synes afskåret pga. gammel grusgravning. Volden på SØ-delen bredere pga. aflejret sand fra sandflugt. Strandsti går henover denne del af skansen og omtrent N-S langs skansen Ø-side. Tæt bevokset med unge kirsebærtræer og brombærkrat. 2 gamle kirsebærtræer ved NV-delen. 2 gamle ege ved S-enden. På forstranden foran skansen adskillige bålpladser. (moderne) Ca. 35 m N for skansen står en ledsten med to huller i V-siden. På geodætisk kort afsat som bautasten, men dens oprindelige placering på stedet synes usikker. Den er derfor ikke medtaget ved berejsningen. Stenen står imellem 2 grusgrave. ØSØ-VSV. Ejer ikke forespurgt om pleje. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)