Østerlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-155

Fredningsnr.
503420

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af en ca. 28 m lang, ca. 1,5 m høj og ca. 4-5 m bred let buet jordvold, der er træbevokset. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Skansen ligger på Sene forstrand ved fo- den af skrænten. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1,5 x 23 x 5 m, højest i Ø. Ø-enden bøjer mod S i en ca. 3 m lang krumning. Fuldstændigt bevaret skanse. Bedst bevarede på N Bornholm. Indre stengærde 0,75 højt. Tydelig sænkning bag skansen. Fra udgravning i forbindelse med skansens opførelse. Bevokset med gammel ask på begge sider af skansen. Stærk ny opvækst af bl.a. ask, elm, ahorn og brombær. Gammel jernolietønde ligger ca. 10 m NV for skansen. Bådplads ca. 15 m NØ for skansen. Ejer ikke forespurgt om pleje. ** Seværdighedsforklaring ** Bedst bevarede skanse på N Bornholm. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)