Hasle Jorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-152

Fredningsnr.
513328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
SKANSE PÅ HASLE JORDER Skanse på matr.nr. 4b af Hasle landdistrikt udfor sydvestgåen- de sti fra badehotellet, 30 m fra vandet. 25 m lang, 1 m høj. Kun enderne ligger på knolde, medens resten er bortædt af ha- vet. Brolagt. (Skanseliste nr 27)
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1 x 30 x 5 m orienteret n-s. Ligger ca. 20 m fra havstok. S-siden vind eroderet, hele v-siden udsat for haverosion, nylig brud på nv-delen. Flere sten er udskredet fra skansens stenkærne. Skansen er delvist sanddækket. Ø-lige del helt tilsandet. Sand omkring hele skansen. To højdepunkter ved n og s-enden af skansen. Midterdelen 3/4 m høj stenlægning især synlig på n-delen. Helt græsklædt. Skansen bør sikres mod kysterosion. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)