Hasle Jorder

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060103-152

Fredningsnr.
513328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

SKANSE PÅ HASLE JORDER Skanse på matr.nr. 4b af Hasle landdistrikt udfor sydvestgåen- de sti fra badehotellet, 30 m fra vandet. 25 m lang, 1 m høj. Kun enderne ligger på knolde, medens resten er bortædt af ha- vet. Brolagt. (Skanseliste nr 27)
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1 x 30 x 5 m orienteret n-s. Ligger ca. 20 m fra havstok. S-siden vind eroderet, hele v-siden udsat for haverosion, nylig brud på nv-delen. Flere sten er udskredet fra skansens stenkærne. Skansen er delvist sanddækket. Ø-lige del helt tilsandet. Sand omkring hele skansen. To højdepunkter ved n og s-enden af skansen. Midterdelen 3/4 m høj stenlægning især synlig på n-delen. Helt græsklædt. Skansen bør sikres mod kysterosion. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra SV
Oversigt, set fra SØ