Søndernæs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060102-156

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, kun rest bevaret, 0,75 x 12 x 1 m orienteret n-s. S-lige del synes helt fjernet af havet, sidste n-lige rest synes snart at følge efter. Friskt åbent brud. Kun ved den s-lige rest spor af stenkerne. Skansen må anses for tabt. På s-lige del nogle lave buskede æbletræer og lidt hybenkrat, n-lige del græsklædt. Pga. spildevandsledning spor af afgravning af skansens n-del og jordopfyld ved skansens nø-fod. Skansen har ligget umiddelbart s for et nu rørlagt bækudløb. Besigtigede skansen s for Hasle sammen med byrådsmedlem. .................. Hasle pga. den kraftige erosion af kysten fra Hasle til Levka...... havde han også talt for en kystsikring. Skanserne vil inden for en snes år styrte i havet. Vi enedes om, at der burde søges om ekspertbistand, således at der kunne udarbejdes konkrete forslag til en kystsikring. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)