Hasle
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060102-157

Fredningsnr.
513331

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang, ca. 1,70 m høj jordvold, der ved foden er 5-6 m bred. Skansen er græsklædt med spredt bevoks- ning af træer. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,25 x 25 x 5 m orienteret nnø-ssv. Ligger øverst på litorinakystskrænten. Opbygget i forlængelse af skrænten. N-del af skansen virker afgravet. Dyrket mark helt op til skansens ø-fod. Bækløb ca. 10 m s for skansen, sænkningen omkring bækløbet nærmest ageren er delvist tilfyldt med marksten og bygningsaffald. Også et par læs marksten aflæsset nær skansens s-fod. Skansen græsklædt men begyndende opvækst på n-del, brombærkrat og en ung hyld. Skanser 5133-31-37 indgår i amtets plejeplan. ** Seværdighedsforklaring ** ** Skanserne 5133-31-37 flot placering. Tæt op til havstokken. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)