Rutsker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-208

Fredningsnr.
513332

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 23. dec. 1929. Dekl. tingl. 27. maj 1974. Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang jordvold. Volden er ca. 4 - 5 m bred ved foden og indtil ca. 0,5 m høj. Skansen er græsklædt og delvis bevokset med krat. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse 0,5 x 15 x 4,5 m, orienteret nnø-ssv. Ligger 5 m v for cykelsti. Let bueformet skanse. 2 vinger mod øsø, n-ligste 2 m og s-ligste 3 m lang, ca. 3,5 m bredde. Afskæres af gammel strandvej, der løber næsten n-s. Lav jordvold i v langs vejen, skærer skansens vinger. Tæt bevokset med brombærkrat ved n-enden, også hybenkrat. Indgår i plejeplan. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)