Rutsker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-209

Fredningsnr.
513333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 23. dec. 1929. Dekl. tingl. 27. maj 1974. Skanse. Skansen består af en ca. 15 m lang jordvold, der er ca. 4 m bred og ca. 1 m høj. Skansen er græsklædt og delvis bevok- set med krat. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, ebbyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 0,8 x 16 x 5 m orienteret nnø-ssv. Ligger umiddelbart v for Hellig Pedervejen og cykelsti mod Hasle. S-enden 2 m fra cykelsti . N-enden 2 m fra vejbanen. Bevoksning på n-delen, brombær, hyben og en enkel hyld. Lidt affald tæt sv for skansen. Tæt nv for skansen en bådplads. Indgår i plejeplan. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)