Rutsker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-210

Fredningsnr.
513334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 23. dec. 1929. Dekl. tingl. 27. maj 1974. Skanse. Skansen består af en ca. 18 m lang, ca. 1,5 m høj jordvold, der ved foden er ca. 4 - 5 m bred. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,3 x 17 x 6 m, orienteret nnø-ssv. N-del ligger 3 m v for Hellig Pedervejen og s-del ca. 4 m herfor. N-del er afskåret ø-v. Har oprindelig været noget længere. In s en ca. 4 m bred gammel indgravning fra sø. Skansen græsklædt men begyndende opvækst af brombær på s-del. Indgår i plejeplan. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)