Rutsker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-211

Fredningsnr.
513335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 23. dec. 1929. Dekl. tingl. 27. maj 1974. Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang, ca. 1,5 m høj jordvold, der ved foden er ca. 4 - 5 m bred. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,25 x 19 x 5 m, orienteret nnø-ssv. Ligger parallelt med Hellig Pedervejen. Vejbanen begynder ca. 2 m ø for skansens ø fod. Midterpartiet er helt overgroet af brombærkrat, enkel hyld og hybenbusk ved nv-fod. Pleje. Brombær bevoksningen bør holdes nede, indgår i plejeplan. Informationsskilt noget n for 5133-35. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)