Havervadgård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-212

Fredningsnr.
513336

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang, ca. 1 m høj jordvold, der ved foden er ca. 4 - 5 m bred. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,1 x 21 x 5 m, orienteret ssv-nnø. Hellig Pedervejen ligger parallelt med skansen, vejbane kun 1 m ø for skansens ø-fod. S-lige del af skansen afskåret nv-sø. Lille bækløb umiddelbart op til skansens n-fod. Bækløbet oprenset. Fredningsstenen er placeret n for bækken. Den er flere gange blevet ramt af græsslåmaskinen. Fredningsstenen foreslås flyttet om til skansens s-fod. Skansen er helt græsklædt, kun enkelte unge asketræer nær skansens nv-fod. Indgår i plejeplan. Ved v foden er der synlige spor af havets erosion, men bruddene fremtræder idag helt tilgroede. Mellem 5133-36 og 37 udfor hus nærmest 5133-37 er aflæsset en del marksten på skrænten v for Hellig Pedervejen, antagelig som en slags kystsikring. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)