Havervadgård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-213

Fredningsnr.
513337

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af en ca. 15 m lang, ca. 1,70 m høj jordvold, der ved foden er ca. 4 - 5 m bred. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,5 x 25 x 5 m, orienteret nnø-ssv. Ligger umiddelbart ø for Hellig Pedervejen. Skansen er delt i 2 afsnit pga. en lille bæk, der gennembryder skansen. S-lige afsnit på 16 m, n-lige afsnit på 9 m. Bækkens gennemløb er antagelig gravet. Bruddet er ca. 5 m bredt foroven, og selve bækløbet ved foden ½ m bredt. M.S. står ved skansens s-fod. Stenen er overmalet, lyseblå top, en stærk rød maling ved siderne er der hvid og rød maling. Tæt bevoksning af tornekrat på den n-lige del af skansen. Bevoksning starter nogle lidt s for bækgennembruddet. N-ligst en del asketræer og brombærkrat. S-lige del helt græsklædt. Pleje: Hele skansen foreslås at henligge græsklædt Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)