Havervadgård

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-213

Fredningsnr.
513337

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skanse. Skansen består af en ca. 15 m lang, ca. 1,70 m høj jordvold, der ved foden er ca. 4 - 5 m bred. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,5 x 25 x 5 m, orienteret nnø-ssv. Ligger umiddelbart ø for Hellig Pedervejen. Skansen er delt i 2 afsnit pga. en lille bæk, der gennembryder skansen. S-lige afsnit på 16 m, n-lige afsnit på 9 m. Bækkens gennemløb er antagelig gravet. Bruddet er ca. 5 m bredt foroven, og selve bækløbet ved foden ½ m bredt. M.S. står ved skansens s-fod. Stenen er overmalet, lyseblå top, en stærk rød maling ved siderne er der hvid og rød maling. Tæt bevoksning af tornekrat på den n-lige del af skansen. Bevoksning starter nogle lidt s for bækgennembruddet. N-ligst en del asketræer og brombærkrat. S-lige del helt græsklædt. Pleje: Hele skansen foreslås at henligge græsklædt Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra NV
Oversigt, set fra S
Foto, detalje
Foto, oversigt