Apotekerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140707-99

Fredningsnr.
181296

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
På Generalstabens kort fra 1881 og senere kort er her afsat en højsignatur. På stedet findes en forstyrret rundhøj med udgravet og fjernet stenbygget grav. Højen, som er bevokset med træer i randen, måler nu 15-16 x 1,5 m med en indgravning fra NV, 5 m lang og 3 m bred, 0,7 m dyb. Der ses stenfliser fra kammeret under en rodvælter på højens NØ-side. I SV-siden ligger 3 randsten, ca. 0,5 m store. Højen ligger med markant udsyn nær skrænt ovenfor Fyrkat.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mos- og græsklædt høj i plantage. Bevokset af en halv snes større nålestræer. Hulning i top.

Litteraturhenvisninger  (0)