Rutsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060106-214

Fredningsnr.
513341

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 8 x 18 m stor og 2 m høj, orienteret NØ-SV. Afpløjet mod N og S, og den NV-lige fjerdedel forsøgt fjernet, dog ikke helt til højens centrum. Indgravning ved den SØ højfod. Et gammelt stendige går hen over højen. I skel i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2 x 18 m vnv-øsø x 8 m i ager. Oprindelig dia. vanskelig at fastslå. Skelhøj, gammelt stengærde går henover højen vnv-øsø. Højen er afpløjet mod n og s. Indgravning ved sø-fod. Nv-lige 1/4 del forsøgt fjernet, ikke helt indgravet til højcentrum. Enkelte store sten henligger ved indgravningen. Gammel rævegrav nær højmidten, synlig i indgravningen. Højen er kun helt bevaret i en ca. 3 m bred zone vnv-øsø. Stengærdet højsiderne skråner pænt ned mod den dyrkede mark n og s for højen. En del gammelt ved på højen. Bevokset med gammel ask, kirsebær og tjørn. Højen ligger i skellet mellem Tornegård og Puggegård. Ejere:Matr. 4a Puggegård Poul Anker Jensen Borrelyngvej 11 tlf: 03-969242 Henning Folkmann Tornegård matr.5a Borrelyngvej 15 3790 Hasle tlf: 03-969101 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)