Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-156

Fredningsnr.
513419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse Skansen består af en ca. 30 m lang, ca. 1 m høj og ca. 3 m bred jordvold, der er stensat på den vestlige side. Skansen, der ligger ved strandstien, er bevokset med træer og krat. Fredningsgrænsen går langs foden af volden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1 m høj x 30 m VNV/ØSØ x 3 m. Skansen er lavere i SØ. Velbevaret i N-front. Stengærde på indersiden er bevaret i ½ m's højde, dog fjernet på SØ-delen. Skansen afgravet i begge ender. SØ-del bevokset med 2 gamle ask øverst på skansen. Kirsebærtræ på NV-lige del samt ask og 1 røn. Ellers græsklædt. Sommerhus med haveanlæg ligger i SV tæt op til skansen. Mod SØ spor af en kun dårligt bevaret skanse. Indgår i amtets pleje. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)