Grønhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-67

Fredningsnr.
120450

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 16 m. Vestre side overpløjet. I siden mod øst gravninger med indtil 0,75 m høj, stejl brink. Mindre gravninger i fod mod nord og syd. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grønhøi; et Lag aftaget af Toppen og af Vestsiden; Høide 12 Fod. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,4 M. h., medtaget. Vestre Fod og delvis Siden er afgravet ca. 1/2 M. d. og overpløjet; nordre, større Halvdel afgravet ca. 1/2 M. d. Søndre Fod afgravet. Afgravninger af mindre Omfang i Syd, et større Hul i nordre Fod. - I Top er ca. 2/3 M. d. fundet en mandslang, overdækket Stengrav i Ø - V. Intet Fund. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x16 m. Vestre Side overpløjet. I Siden mod Ø Gravninger med indtil 0,75 m høj, stejl Brink. Mindre Gravninger i Fod mod N og S. Lyngklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men næsten ingen bevoksning på den S-lige del samt på topfladen. Nær toppen let udjævnede, ca. 10 cm. høje kanter, men ellers ser det ud til at være begrænset, hvad der er fjernet (nedskyllet) af materiale. En bevoksning af græs er så småt ved at etablere sig og det vil være tilstrækkeligt at hegne højen. Ejeren oplyser, at der ikke skal kreaturer på marken foreløbig. Lover at så græs i højen, hvis den ikke vokser til af sig selv. Film: /30: Fra SV. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget ujævn form som følge af ældre skader.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark (græsning).

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)