Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-157

Fredningsnr.
513426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledam, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vandmølleanlæg. Anlægget består af en hesteskoformet dæmning, der omslutter en nu udtørret dam, som i N-S måler ca 30 m og i Ø-V ca 18 m. Dæmningen har gennemløb i N. Foran dæmningsfronten skyder to mindre dæmningsarme sig frem. Dæmningerne er stenbefæstede jordvolde, som visse steder har en højde på ca 1 m over terræn. Fredningen omfatter desuden en stenrække på ca 15 meters længde ved anlæggets NV-lige hjørne.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)