Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-263

Fredningsnr.
513428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 0,25 x 6 m. Randstenskæde af mindst 21 randsten, ca. 0,4-0,6 m store. Tæt S for kredsens centrum ses en enkelt sten, 0,4 x 0,5 x 0,6 m stor. I skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds i skov, 0,25 x 6 m i dia. Næsten fuld randstenskæde af 0,4-0,6 m store sten. 21 randsten synlige. Enkelt sten midt i stenkredsen tæt S for centrum, 0,6 x 0,5 x 0,4 m. Antagelig lille bautasten. Bevoksning af græs og lyng. Opvækst af ung eg på Ø-del. Nyt kvas henligger over meste af stenkredsen. Matr.nr. 82 ac Ejer: Charles Nielsen Hjorth Ndr. Lyngvej 10 3782 Klemensker 03-966549 Tæt Ø for Stjernehøj, 5134-3 Centrum af stenkredsen ligger 13 m Ø for NØ-lige hjørne af den dyrkede mark, S for Stjernehøj. Ikke tidligere registreret i SB. Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)