Gudhjem kapelruin

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-190

Fredningsnr.
513529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kapel, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Intet ejerlav og matr.nr. Gudhjem kapelruin. Det fredlyste mindesmærke består af kapellets rektangulære underparti i sin nuværende højde, hvis 1-1 3/4 alen tykke granitmure udvendig har en længde af 30 alen og en bredde af ca, 10,5 alen ved den vestlige ende og 10 alen ved den østlige. Udgangsåbningen er på den nordlige side. Ved den østlige ende i kirken findes det gamle stenalter, ca. 3 alen langt og 1,5 alen bredt. Fredningen omfatter desuden en jord- strimmel af 1 alens bredde omkring bygningen på alle 4 si- der. Senest 30 år efter fredlysningens dato (21. juli 1911) falder det indvendige rum ind under det fredlyste (d.v.s. sidste gravsted må sælges senest 10 år efter 1911, og kun på 20 år).
Undersøgelsehistorie

1985 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaurering af murværk på skt. Anna kapelruin

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kapelruin i by. 2 x 16 x 6 m. 16 m lang ØV. Indvendig 4,5 m bred. Mure 0,6-1,05 m tykke. Tykkest ved V-enden, smallest ved korenden. Indgang fra N ved NV-enden. Kor, 5 m lang (udvendigt mål) synes tilbygget senere. Alter granitstens opbygget, 1,9 m langt, 0,5 m højt, 1 m bredt. Øberste del dannet af et lag røde munkesten. 5 gravsten og gravsteder i midten af ruinen. 5 gl. gravsten står opstillet langs Ø-væggen omkring alteret. Murerne er skal opbygget af granitsten. Indre opfyldt med strand og munkesten. Murerne er optil 2 m høje, fleste dog under 1 m højt. Ruinens mure er bevokset med græs og vedbend, i V også tjørn bevoksning. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance