Kystskanse ved Melsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-194

Fredningsnr.
513534

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 5135-34,33,32,31. Kystskanse, Gudhjem sogn. Se Østerlars sogn. Øster herred. Skanseliste nr. 70. Kystskanse ved Melsted. Skanse syd for den østlige ende af vejen, der fører fra Mel- stedgård til bådehavnen. 28 m lang, over mandshøjde fortil, bagtil indtil 0,50 m høj. Ligger tæt op ad haver og bevokset med marehalm.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 0,75 x 78 x 5 m. Orienteret NV-SØ. Skanse højest midt på pga. sandflugt. Noget udviddet i højde og bredde. Overfladen noget ujævn. En dynge strandsten på toppen af skansen.. Skansen næsten helt græsklædt. V-siden med blommetræer og brombærkrat. Grænser helt op til privat have. Ny bænk opsat tæt ved skansens NØ-hjørne. Indgår i pleje kommunen. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Har fredningssten. Den nordlige del, ca. et forløb på 30 m, er bedst bevaret.

Litteraturhenvisninger  (0)