Gudhjem
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-195

Fredningsnr.
513543

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af en ca. 45 m lang let buet jordvold, der er ca. 1,50 m høj og ca. 4-5 m bred. Volden er græsklædt med enkelte buske. Fredningsgrænsen går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og afflad eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,5 x 45 x 5 m. Orienteret N-S. Afskåret af vej i N, virker også afskåret i S-enden. Pga. sandflugt er skansen væsentligt forøget mod Ø. Gl vejspor er ført henover skansen. Midt på og S-del, grusvej løber tæt V for skansen. N-del af skansen er bevokset med ask. S-del og V-siden med kirsebærtræer. Toppen og Ø-siden bevokset med marehalm, græs og mos. Mellem 5135:43 og 5135:34 er sporene efter et nu tildækket batteri endnu synligt. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mellem fr.nr. 513543 og 44 ses spor af et næsten sløjfet batteri.

Litteraturhenvisninger  (0)