Østerlarsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-370

Fredningsnr.
513544

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5135-44, 45. Skanseliste nr. 71. Skanse. Skansen består af en ca. 125 m lang jordvold, der er ca. 1,50 m høj og ca. 4 - 5 m bred. Volden har to ca. 2 - 3 m brede gennembrydninger. På skansen, der er bevokset med græs og marehalm, er spredt bevoksning af fyrretræer. Fred- ningsgrænsen går langs skansens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,5 x 115 x 5 m. Orienteret SSØ-NNV. 2 mindre gennembrud i skansens N-del. Ved NNV ende spor af grusgravning. Skansen er p.g.a. sandflugt omdannet til en klitlignende formation. Selve skansen kan være vanskelig at erkende. S-del af skansen bevokset med flere gl. fyrretræer og unge birke og egetræer. På N-del står kun enkelte egetræer og lidt græs bevoksning ligger ellers fremdeles en sandklit. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)