Østerlarsker
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-371

Fredningsnr.
513545

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5135-44, 45. Skanseliste nr. 71a. Skanse. Skansen fremtræder som en ca. 50 m lang mellem 4 og 5 m bred og ca. 1,50 m høj vold, der i nord har en ca. 10 m lang flanke. Volden er græsklædt og bevokset med småtræer og buske. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,5 x 50 x 5 m. Orienteret SØ-NV. Skansens SØ-ende synes afgravet. Flere spor af grusgravning omkring skansen N for skansen NV hjørne. Større afgravning N for skansen ud for SØ del, selve skansen synes dog ikke berørt. Der er tale om sandaflejret af sandflugt omkring skansen. Skansen er gennemgravet midt på. Sanddynge ligger tæt V for udgravningen. Gennembruddet er 3 m bredt foroven, ½ m bredt i bund. Skansen er kun bevokset på S og N del. SØ del med lidt tjørn ellers græsklædt. Bevoksning af enkelte egetræer, enkelte birketræer nogle unge fyrretræer og enkelte hybenbuske Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Bevokset med i hovedsagen eg og fyr. Græs i bunden.

Litteraturhenvisninger  (0)