Østerlarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-372

Fredningsnr.
513535

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanseliste nr. 72. Kystskanse. Skansen er 22 m lang, indvendig mandshøjde, udvendigt stærkt profil. Den nordre ende borttaget, men 15 m af den sydlige del velbevaret. Skansen ligger ca. 270 m nord for Kobbebro ved pkt. 15.20 m fra strandbredden.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,75 x 22 x 5 m. Orienteret NNV-SSØ. Skansen stærkt overgroet af tjørn og hybenkrat. N-del bortgravet. Grustagning. Skansen ligger på toppen af gl. strandvold. Ung eg midt på skansen. Pæretræer på N-del. Bevoksning: 1985: Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)